برنامه مهاجرت به کانادا براي پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و والدين شهروندان و افراد مقيم کانادا که جديدترين دوره
بازگشايي آن در تاريخ 4 ژانويه 2016 بود ، در تاريخ 7 ژانويه 2016 (17 دي 1394) يعني پس از گذشت تنها 3 روز به
حدنصاب 5000 نفري خود رسيد. تقاضا براي اين برنامه در ساليان اخير هميشه بسيار بيشتر از عرضه بوده، در نتيجه به
حدنصاب رسيدن آن تنها در چند روز غير قابل انتظار نبود. در طي 3 روز از 4 ژانويه تا 7 ژانويه نزديک به 14000 متقاضي
براي اين برنامه ثبت نام کرده بودند.

در آخرين اعلاميه اداره مهاجرت کانادا در تاريخ 9 ژانويه 2016 (19 دي 1394) آمده است، که دولت کانادا مصمم است که
فرصتي براي در کنار هم بودن خانواده هاي کانادايي که در کشور هاي ديگر و دور از هم زندگي مي‌کنند، فراهم نمايد.
بنابراين اداره مهاجرت کانادا تصميم گرفته است که از امسال ظرفيت برنامه مهاجرت والدين، مادربزرگ و پدربزرگ ها را
به 10000 نفر افزايش دهد. در نتيجه در اين دوره 10000 نفر متقاضي اي که زودتر پرونده ارسال کرده بودند، پرونده آن‌ها
مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

افزايش سهميه اين برنامه در راستاي تعهد دولت جديد ليبرال کانادا مي باشد که به تازگي قدرت را در دست گرفته است.

در جديدترين دوره متقاضيان اين برنامه مي بايستي حداقل شرايط زير را برآورده مي کردند:

    متقاضي بايستي شهروند کانادا يا مقيم کانادا باشد
    متقاضي بايد 18 سال به بالا باشد
    متقاضي بايد ثابت کند حداقل درآمد لازم براي اسپانسر شدن را در طي 3 سال گذشته دارا بوده است. اگر متقاضي
متاهل باشد، درآمد همسر متقاضي نيز احتساب مي‌گردد.
    متقاضي بايد تعهد دهد که هزينه تمام کمک ها دولتي به خانواده خود را تا مدت 20 سال بازپرداخت مي نمايد.
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبسايت متعلق به موسسه آي سي آي ميباشد.
گروه گرافيکي تي دات
ici_co@yahoo.com