فرهنگ چند ملیتی چیست
کانادایی ها به اینکه دارای یک کشور چند ملیتی هستند افتخار میکنند. در کانادا ملت های مختلف با فرهنگها و نزادهای متفاوتی زندگی میکنند و در کنار یکدیگر با مسالمت و بردباری کار میکنند. تنوع نزادی در کانادا توسط "منشور کانادایی حقوق و آزادیها" و " قوانین چند ملیتی کانادا" حمایت میشوند. این قوانین تاکید دارند که همه کانادایی ها درارائه و تسهیم در سنتهای فرهنگی خود آزاد هستند ، ساکنان بومی کانادا که هزاران سال پیش از ورود مهاجرین به این کشور، در کانادا بوده اند از حقوق ویزه ای برای حفظ سنتها، زبان و فرهنگ خویش برخوردار هستند.
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبسايت متعلق به موسسه آي سي آي ميباشد.
گروه گرافيکي تي دات
ici_co@yahoo.com