انواع مدارس و سيستم هاي آموزشي در کانادا به شرح زير است :
مدارس خصوصي
مدارس خصوصي در هر استاني وجود دارند و براي خانواده هايي که به دنبال تحصيل فرزندانشان در مدارس خارجي هستند بسيار جذاب به نظر مي آيند. تمامي مدارس خصوصي بايد توسط وزارت آموزش در استان يا محدوده ي خود، ثبت شده باشند و مي بايست برنامه ي درسي و ديگر استانداردهاي تعيين شده توسط وزارتخانه هاي مربوطه را اجرا کنند. خانواده ها مي توانند مدارسي را انتخاب کنند که فقط مخصوص پسرها، فقط مخصوص دخترها و يا اينکه مختلط باشند. برخي از مدارس خصوصي برنامه هاي شبانه روزي دارند، برخي ديگر روزانه هستند و بسياري از آن ها هر دو مدل را ارائه مي دهند. بسياري از مدارس خصوصي به يک عقيده ي مذهبي خاص پايبند هستند، بر آموزه هاي اخلاقي خاصي تأکيد مي کنند و استانداردهايي دقيق و علمي را اِعمال مي کنند.
مدارس دولتي
تعداد زيادي از مدارس دولتي کانادا امروزه پذيراي دانش آموزان خارجي هستند. مدارسي با بودجه ي دولتي که در سطح محلي و توسط هيئت مديره ي منتخب مدرسه مديريت مي شوند. تقريبا تمام مدارس دولتي مختلط بوده و فقط برنامه هاي روزانه دارند. بسياري از هيئت مديره هاي مدارس، آموزش هاي سکولار يا غير مذهبي ارائه مي دهند، در حاليکه برخي ديگر از مدارس وابستگي هاي مذهبي نشان مي دهند. با اين حال، اين موضوع از استاني به استان ديگر متفاوت است. خط مشي هاي مبني بر پذيرفتن دانش آموزان خارجي و نرخ شهريه ي آن ها، از ناحيه اي به ناحيه ي ديگر متفاوت است.
کالج هاي کار
کالج هاي مربوط به کار، نهادهايي متعلق به بخش خصوصي هستند که ديپلم و گواهي برنامه هاي آموزشي ارائه مي دهند؛ با موضوع اصلي آماده سازي دانشجويان براي بازار کار پس از يک دوره ي کوتاه مدت آموزشي.
دانشکده ها و مؤسسات فني
دانشکده ها و مؤسسات فني، انتخابي محبوب در زمينه ي آموزش و پرورش در کانادا هستند. اين مؤسسات برنامه هاي حرفه اي 1 تا 3 ساله (گاهي همراه با دوره ي عملي) برگزار مي کنند که در بازار کار بسيار کارآمد مي باشند.
کالج ها
کالج ها ادغامي از سنت هاي دانشگاه ها و کالج هستند، همراه با پايه اي قوي از برنامه هاي آموزشي کاربردي که در محيط دانشکده ارائه مي شوند. يک کالج دانشگاهي، ارائه کننده ي مدرک دانشگاهي و همچنين مدرک کالج و گواهي هاي مختلف مي باشد. دانشجويان مي توانند انتظار داشته باشند که در کالج ها حق انتخابي بين طيف متنوعي از برنامه ها داشته باشند.
کالج ها در کانادا به عنوان مؤلفه اي از سيستم دانشگاهي، به دانشجويان حق انتخابي بين مدارک برنامه هاي تئوري محور و ديپلم يا گواهي برنامه هايي که بيشتر عمل گرا هستند مي دهد. وجه مشخصه ي کالج هاي دانشگاهي، ارائه ي خدمات گسترده ي پشتيباني به دانشجويان، کلاس هاي کوچک و محيطي پر از فعاليت هاي فوق برنامه مي باشد. آن ها همچنين ممکن است ترکيبي از برنامه هاي شامل مدرک/ديپلم و برنامه هاي انتقالي دانشگاهي ارائه دهند.
دانشگاه ها
دانشگاه ها به لطف کيفيت شان در آموزش و تحقيق، در سطح جهاني شناخته شده هستند. مدارک صادر شده از دانشگاه هاي کانادا، معادل مدارک آمريکايي و ساير دانشگاه هاي مشترک المنافع در نظر گرفته مي شوند. دانشگاه هاي کانادا به مقدار زيادي از طرف دولت بودجه دريافت مي کنند؛ به همين علت صرف نظر از مکان و محدوده جفرافيايي شان، همواره کيفيتي بالا دارند. بعلاوه، همگي سطح بالايي از استقلال را در امر آموزش حفظ مي کنند.
اين دانشگاه ها طيف گسترده اي از دوره ها و طيف کاملي از مدارک را، از کارشناسي گرفته تا دکترا، ارائه مي دهند و همچنين قادر به صدور گواهينامه ها و مدارک حرفه اي مي باشند. هزينه هاي هر دانشگاه بسته به هر استان، مرکز و برنامه هاي تحصيلي، متغير است.

کليه حقوق مادي و معنوي اين وبسايت متعلق به موسسه آي سي آي ميباشد.
گروه گرافيکي تي دات
ici_co@yahoo.com